IBPS PO Syllabus - Kelayakan

Berikut adalah kriteria dasar untuk muncul dalam peperiksaan Bank PO -

Kewarganegaraan

 • Berikut adalah ciri penting -
  • Seorang warganegara India atau

  • Subjek Nepal atau

  • Subjek Bhutan atau

  • Pelarian Tibet

  • Orang asal India yang merupakan pendatang dari Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, negara-negara Afrika Timur Kenya, Uganda, Republik Demokratik Tanzania, Zambia, Ethiopia, dan Vietnam dengan tujuan untuk menetap di India secara kekal.

Had umur

 • Umur minimum yang diperlukan untuk muncul dalam peperiksaan Bank PO adalah 20 tahun

 • Had umur untuk muncul dalam peperiksaan Bank PO adalah 30 tahun

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelonggaran umur untuk calon kategori berikut

Kategori Relaksasi
Kasta berjadual / Suku Berjadual 5 tahun
Kelas Ke belakang Lain (Lapisan Tidak Bergarap) 3 tahun
Orang Kurang Upaya 10 tahun
Pegawai-Pegawai Bekas, Pegawai yang Ditugaskan termasuk Pegawai Ditugaskan Kecemasan (ECOs) / Pegawai Pesuruhjaya Pendek (SSCOs) yang telah memberikan perkhidmatan ketenteraan sekurang-kurangnya 5 tahun dan telah dibebaskan setelah selesai tugasan 5 tahun
Orang yang biasanya berdomisili di negeri Jammu & Kashmir pada tempoh 1-1-80 hingga 31-12-89 5 tahun

kelayakan pendidikan

Calon mestilah mempunyai ijazah 3 tahun dari universiti yang diiktiraf.

Bilangan Percubaan

Tiada had

Oleh itu, tiada had dari segi bilangan percubaan; calon boleh muncul seberapa banyak yang dia mahu sehingga batas usia atasnya.

Standard Fizikal

Oleh itu, tiada kriteria Standard Fizikal untuk ujian Bank PO sebagaimana diperlukan untuk perkhidmatan pertahanan atau polis.

Untuk memuat turun pdf Klik di sini .