Tutorial Pengurusan Sumber Manusia

Pengurusan Sumber Manusia adalah operasi dalam syarikat, yang direka untuk memaksimumkan prestasi pekerja untuk memenuhi matlamat dan objektif strategik majikan. Ia adalah proses merekrut, memilih pekerja, menyediakan orientasi yang betul, induksi dan latihan serta membangunkan kemahiran. Ini adalah tutorial pengantar ringkas yang menerangkan metodologi yang digunakan dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia yang semakin pesat berkembang. Di samping itu, ia juga menjelaskan isu-isu yang kita dapati semasa menguruskan kepelbagaian tenaga kerja dan cabaran utama yang dihadapi oleh HRM.

Penonton

Tutorial ini berguna untuk pelajar dari aliran pengurusan yang bercita-cita untuk mempelajari asas-asas Pengurusan Sumber Manusia. Profesional, terutamanya pengurus HR, tanpa mengira sektor atau industri yang mereka miliki, boleh menggunakan tutorial ini untuk mempelajari cara menerapkan kaedah Pengurusan Sumber Manusia dalam persekitaran projek masing-masing.

Prasyarat

Para pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas mengenai kerumitan projek yang pengurus HR menangani tanpa mengabaikan sumbernya.