Tutorial Pembersihan Rumah Hotel

Hotel Housekeeping adalah aktiviti menjaga hotel bersih, rapi, dan sehingga taraf kelakuan tertinggi. Tutorial ini memperkenalkan anda kepada pelbagai kebimbangan Hotel Housekeeping seperti prinsip pengemasan, jenis pembersihan, dan prosedur operasi pembersihan standard. Ia juga memperkenalkan anda kepada peralatan pengemasan dan agen, bekalan tetamu, jenis bilik hotel, dan pengurusan dobi.

Tutorial ini mengajar istilah asas dan singkatan yang digunakan dalam pengemasan hotel. Selepas meneruskan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda pada tahap kepakaran yang sederhana dari asas-asas pengurusan runcit dari mana anda boleh membawa diri anda ke peringkat seterusnya.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas dari Hotel Housekeeping. Ia akan membantu semua pembaca yang berminat untuk membuat kerjaya di Hospitaliti dan Pelancongan.

Prasyarat

Kami menganggap pembaca mempunyai pengetahuan asas mengenai perniagaan hotel dan pelancongan. Kreativiti, keghairahan untuk kerja fizikal, dan kemahiran komunikasi adalah tambahan.