Tutorial Handball

Bola baling, yang dikenali sebagai bola Borden dan Bola Tangan Tim adalah sukan yang menyeronokkan yang dimainkan di seluruh dunia. Matlamat asas adalah melewati bola dari tangan ke tangan tanpa menyentuh tanah. Tutorial ini akan membantu anda memahami gaya bermain, peraturan dan etika permainan asas. Walaupun cara bermain seksyen tidak cukup luas tetapi cukup mencukupi untuk memberikan asas asas keseluruhan tentang permainan.

Penonton

Tutorial ini bertujuan memberi pengetahuan keseluruhan kepada orang yang tidak menyedari tentang bermain bola baling. Ilustrasi dan bimbingan langkah demi langkah akan membantu pemula untuk membina tonggak asasnya tentang permainan ini dengan jayanya.

Prasyarat

Anda dengan mudah dapat memahami dengan baik tentang bola baling dari tutorial kecil ini, jika anda mempunyai semangat dan keinginan untuk bermain permainan ini.