Tutorial Groovy

Groovy adalah bahasa berorientasikan objek yang berdasarkan pada platform Java. Groovy 1.0 telah dikeluarkan pada 2 Januari 2007 dengan Groovy 2.4 sebagai pelepasan utama semasa. Groovy diedarkan melalui Apache License v 2.0. Dalam tutorial ini, kami akan menerangkan semua asas Groovy dan cara mempraktikkannya.

Penonton

Tutorial ini akan menjadi sangat berguna untuk semua profesional perisian yang ingin mempelajari asas-asas pengaturcaraan Groovy.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pengalaman pengaturcaraan Java atau mana-mana bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek lain. Tiada pengalaman Groovy diandaikan.