Tutorial Teori Grafik

Tutorial ini menawarkan pengenalan ringkas kepada asas teori graf. Ditulis dalam gaya yang mesra pembaca, ia merangkumi jenis graf, sifat mereka, pokok, keserupaan grafik, dan konsep penutup, pewarna, dan padanan.

Penonton

Tutorial ini telah direka untuk pelajar yang ingin mempelajari asas Teori Grafik. Teori Graf mempunyai pelbagai aplikasi dalam bidang kejuruteraan dan oleh itu, tutorial ini akan sangat berguna untuk pembaca yang ke dalam Pemprosesan Bahasa atau Rangkaian Komputer, sains fizikal dan banyak bidang lain.

Prasyarat

Sebelum anda memulakan tutorial ini, anda perlu mengetahui teori nombor asas dan operasi asas dalam Matematik. Ia adalah wajib untuk mempunyai pengetahuan asas tentang Sains Komputer juga.