Tutorial ggplot2

ggplot2 adalah pakej R yang digunakan untuk pengkomputeran statistik dan perwakilan data menggunakan visualisasi data. Ia mengikuti grafik asas yang dikenali sebagai Grammar of Graphics yang merangkumi beberapa peraturan dan komponen bebas yang boleh digunakan untuk mewakili data dalam pelbagai format. Tutorial ini merangkumi semua entiti asas dan fungsi yang terutama digunakan dalam R.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pemaju, saintis data, dan profesional yang mengetahui R dan asas ggplot2 dan ingin meningkatkan kemahiran profesional mereka dengan cawangan analisis data ini dari asas ke peringkat lanjutan.

Prasyarat

Diharapkan pembaca perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai analisis data R dan analisis untuk memahami setiap konsep yang disebut dalam tutorial. Pada akhir tutorial, pembaca akan mengasah kepakaran dan menguasai visualisasi data menggunakan potensi penuh ggplot2.