Tutorial Geografi

Geografi adalah subjek komprehensif yang merangkumi pelbagai topik seperti lokasi kawasan geografi; sistem cuaca; tanah; ciri-ciri fizikal seperti gunung, sungai, dan ciri bantuan lain; komposisi penduduk; infrastruktur; kepelbagaian alam semulajadi serta masyarakat dan budaya mereka, dan banyak lagi. Oleh itu, Geografi adalah salah satu bidang penting dalam Sains Sosial dan pengetahuannya digunakan dalam kehidupan seharian. Tutorial ini dibahagikan kepada bab yang berlainan dan menerangkan konsep Geografi bersama dengan contoh yang berkaitan.

Penonton

Tutorial ini direka khas untuk para pelajar yang bersedia untuk peperiksaan kompetitif yang berbeza termasuk Perkhidmatan Awam, Perbankan, Kereta Api, Ujian Kelayakan, IAS, PCS dan semua ujian persaingan yang lain seperti itu.

Selain itu, pelajar sekolah (khususnya kelas 11 dan 12) juga boleh memanfaatkan tutorial ini untuk semakan semula kursus Geografi mereka (terutamanya semasa masa ujian tahunan).

Prasyarat

Tutorial ini sepenuhnya berasaskan buku-buku NCERT Geography (kelas ke- 8 ke ke-12); semua perkara penting, konsep, dan definisi ditapis. Oleh itu, pengetahuan asas geografi asas sebelum ini atau pengalaman membaca buku NCERT Geografi adalah penting untuk memahami topik.