Jurang Penjanaan di Tutorial Tempat Kerja

Generasi biasanya merupakan kumpulan yang dapat dikenal pasti yang merangkumi ahli berdasarkan umur dan lokasi mereka dan juga berdasarkan pada setiap peristiwa penting dalam peringkat perkembangan kritikal, yang merangkumi 5 hingga 7 tahun. Bergantung kepada generasi pekerja, fungsinya dan sikap terhadap beberapa bidang kecekapan teras boleh diandaikan dengan betul. Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan secara terperinci mengenai empat generasi pekerja Amerika dan persamaan, perbezaan dan implikasinya. Kami juga akan membincangkan bagaimana generasi yang berbeza bertindak balas terhadap mekanisme dan situasi organisasi yang berlainan di tempat kerja.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya untuk golongan profesional, yang mendapat peluang untuk bekerja di tempat kerja yang pelbagai dan memerlukan bantuan dalam memahami pendekatan yang mereka seharusnya, terutamanya semasa berurusan dengan pekerja yang tergolong dalam kumpulan generasi yang berbeza.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, pembaca diharapkan dapat mengenali konsep model kerja organisasi, dan cara yang berbeza di mana organisasi berfungsi.