Tutorial Pengetahuan Umum

Pengetahuan Umum adalah satu disiplin yang merangkumi fakta-fakta hampir semua subjek seperti Geografi, Politik India, Sejarah, Sains, Sukan, dan banyak topik lain. Begitu juga, Pengetahuan Am merupakan salah satu disiplin penting yang menjadikan kita memahami maklumat asas keseluruhan dari semua subjek. Tutorial ini dibahagikan kepada bahagian dan bab yang berbeza untuk menerangkan maklumat fakta subjek yang berbeza.

Penonton

Tutorial ini direka khas untuk para pelajar yang bersedia untuk peperiksaan kompetitif yang berbeza termasuk Perkhidmatan Awam, Perbankan, Kereta Api, Ujian Kelayakan, IAS, PCS , dan semua peperiksaan kompetitif yang lain seperti itu.

Selain itu, para pelajar sekolah juga boleh memanfaatkan tutorial ini untuk meningkatkan pengetahuan umum mereka. Ia juga akan membantu mereka (pelajar sekolah) untuk bersaing dengan pelbagai pertandingan yang diadakan di peringkat sekolah.

Prasyarat

Tutorial ini sepenuhnya berdasarkan fakta Umum dan maklumat yang dikumpulkan dari sumber yang berbeza dan kemudian ditapis untuk memudahkan dan mudah. Walaupun, tidak ada prasyarat; bagaimanapun, mempunyai pemahaman asas (iaitu maklumat am) India dan dunia akan menjadi kelebihan tambahan.