Tutorial Logik Kabur

Logik fuzzy menyerupai metodologi membuat keputusan manusia dan menangani maklumat samar-samar dan tidak tepat. Ini adalah tutorial yang sangat kecil yang menyentuh konsep asas Fuzzy Logic.

Penonton

Tutorial ini berguna untuk para graduan, siswazah pasca siswazah dan pelajar penyelidikan yang sama ada mempunyai minat dalam subjek ini atau mempunyai subjek ini sebagai sebahagian daripada kurikulum mereka. Pembaca boleh menjadi pemula atau pelajar lanjutan.

Prasyarat

Fuzzy Logic adalah topik lanjutan, jadi kami menganggap bahawa pembaca tutorial ini mempunyai pengetahuan awal mengenai Set Teori, Logik, dan Matematik Kejuruteraan.