Logik Fuzzy - Sumber Berguna

Sumber-sumber berikut mengandungi maklumat tambahan mengenai Logik Fuzzy. Sila gunakannya untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai perkara ini.

Pautan berguna pada Logik Fuzzy

Buku Berguna mengenai Logik Kabur

  • Pengenalan kepada Logik Fuzzy
  • Logik Fuzzy Dengan Aplikasi Kejuruteraan
  • Logik dan Matematik Fuzzy
  • Logik kabur untuk Reka Bentuk Dunia Nyata
  • Logik Fuzzy dengan Aplikasi Kejuruteraan