Logik fuzzy - Pengenalan

Perkataan fuzzy merujuk kepada perkara-perkara yang tidak jelas atau samar-samar. Sebarang peristiwa, proses, atau fungsi yang berubah secara berterusan tidak boleh selalu ditakrifkan sebagai sama ada benar atau palsu, yang bermaksud bahawa kita perlu menentukan aktiviti sedemikian secara fuzzy.

Apakah Logik Fuzzy?

Logik fuzzy menyerupai metodologi membuat keputusan manusia. Ia menangani maklumat samar-samar dan tidak tepat. Ini adalah penyebaran kasar masalah dunia sebenar dan berdasarkan darjah kebenaran dan bukannya biasa benar / palsu atau 1/0 seperti logik Boolean.

Lihat rajah berikut. Ini menunjukkan bahawa dalam sistem kabur, nilai-nilai ditunjukkan oleh nombor dalam julat dari 0 hingga 1. Di sini 1.0 mewakili kebenaran mutlak dan 0,0 mewakili kepalsuan mutlak . Nombor yang menunjukkan nilai dalam sistem kabur dipanggil nilai kebenaran .

Pengenalan Logik Kabur

Dalam erti kata lain, kita boleh mengatakan bahawa logik fuzzy bukanlah logik yang kabur, tetapi logik yang digunakan untuk menggambarkan kekaburan. Terdapat banyak contoh lain seperti ini dengan bantuan yang kita dapat memahami konsep logik kabur.

Logik kabur diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Lofti A. Zadeh dalam kertas penyelidikannya "Fuzzy Sets". Dia dianggap sebagai bapa kepada Logik Fuzzy.