Nota Sains & Teknologi untuk UPSC IAS Prelims

Sains dan Teknologi adalah salah satu daripada disiplin sains moden yang mana, kita mempelajari tentang pelbagai teknologi, aplikasi mereka, dan pembangunan yang diterajui oleh teknologi ini. Sains dan Teknologi juga merangkumi pelbagai topik seperti Teknologi Sains Angkasa, Bioteknologi, Nanoteknologi, Teknologi Pertahanan, Kecerdasan Buatan, Teknologi Maklumat, E-infrastruktur, dll. Dengan mempertimbangkan kepelbagaian disiplin, kami telah mengkategorikan tutorial ini ke dalam pelbagai bab-bab untuk pemahaman yang mudah.

Penonton

Tutorial ini direka khas untuk para pelajar yang menyediakan peperiksaan kompetitif yang berbeza seperti perkhidmatan awam, perbankan, keretapi, ujian kelayakan .

Prasyarat

Tutorial ini sepenuhnya berdasarkan sumber yang boleh dipercayai termasuk buku, artikel, dan fail fakta (diambil dari laman web rasmi) dan disediakan dalam bahasa yang mudah dan mudah.

Tutorial ini menerangkan konsep asas dan elemen Sains dan Teknologi; Walau bagaimanapun, pengalaman sebelum membaca asas-asas Sains dan Teknologi adalah disyorkan untuk memahami dengan mudah.