Tutorial FuelPHP

FuelPHP adalah kerangka kerja aplikasi web sumber terbuka, yang direka untuk pemaju yang memerlukan toolkit yang mudah dan elegan untuk membuat aplikasi web berciri penuh. Pembangunan FuelPHP bermula pada tahun 2010 dan pada awalnya dibangunkan oleh pasukan kecil Philip Sturgeon, Harro Verton, Jelmer Schreuder, dan Dan Horrigan. Tutorial ini memperkenalkan anda kepada rangka kerja FuelPHP dan menjadikan anda selesa dengan pelbagai komponennya.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk profesional yang bercita-cita untuk membuat kerjaya dalam rangka FuelPHP. Ini akan memberikan anda pemahaman yang mencukupi mengenai cara membuat dan membangunkan laman web menggunakan FuelPHP.

Prasyarat

Kami menganggap bahawa pembaca tutorial ini mempunyai pengetahuan asas mengenai HTML, PHP, konsep asas Pemrograman Berorientasikan Objek.