Tutorial Flexbox

Flexbox (kotak fleksibel) adalah mod susunan CSS3. Dengan menggunakan mod ini, anda boleh membuat susun atur dengan mudah untuk aplikasi dan laman web yang kompleks. Susun atur Flexbox memberikan kawalan sepenuhnya ke atas arahan, penjajaran, perintah, saiz kotak. Dalam tutorial ini, kami akan mempelajari cara menggunakan pelbagai ciri yang terdapat dalam Flexbox.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membuat mereka memahami asas-asas perpustakaan Flexbox. Ia akan membantu pembaca menyelaraskan kandungan laman web dengan mudah.

Prasyarat

Untuk tutorial ini, diandaikan bahawa pembaca mempunyai pengetahuan terlebih dahulu tentang CSS dan HTML