Tutorial Firebase

Firebase adalah platform backend untuk membina aplikasi Web, Android dan IOS. Ia menawarkan pangkalan data masa nyata, API berlainan, pelbagai jenis pengesahan dan platform pengehosan. Ini adalah tutorial pengantar, yang merangkumi asas-asas platform Firebase dan menjelaskan bagaimana menangani pelbagai komponen dan sub-komponennya.

Penonton

Tutorial ini diarahkan kepada pemaju yang memerlukan platform backend yang mesra pengguna. Setelah selesai tutorial ini, anda akan terbiasa dengan Platform Web Firebase. Anda juga boleh menggunakan ini sebagai rujukan dalam perkembangan masa depan anda.

Tutorial ini bertujuan untuk membuat anda selesa dalam memulakan dengan platform backend Firebase dan pelbagai fungsinya.

Prasyarat

Anda memerlukan pengetahuan JavaScript untuk dapat mengikuti tutorial ini. Pengetahuan tentang beberapa platform backend tidak perlu, tetapi ia dapat membantu anda memahami konsep Firebase yang pelbagai.