Tutorial Excel 2010

Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet komersial yang ditulis dan diedarkan oleh Microsoft untuk Microsoft Windows dan Mac OS X. Pada masa menulis tutorial ini versi excel Microsoft adalah 2010 untuk Microsoft Windows dan 2011 untuk Mac OS X.

Microsoft Excel adalah alat spreadsheet yang mampu melaksanakan pengiraan, menganalisis data dan mengintegrasikan maklumat dari pelbagai program.

Secara lalai, dokumen yang disimpan dalam Excel 2010 disimpan dengan pelanjutan .xlsx sedangkan pelanjutan fail versi Excel sebelumnya adalah .xls.

Penonton

Tutorial ini telah direka untuk pengguna komputer yang ingin mempelajari Microsoft Excel dalam langkah mudah dan mudah. Ia akan sangat berguna bagi pelajar yang tidak mempunyai pendedahan terdahulu terhadap aplikasi Microsoft.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas tentang Peripheral komputer seperti tetikus, papan kekunci, monitor, skrin dan lain-lain operasi asas mereka. Anda juga harus mempunyai kemahiran dasar pengurusan fail dan navigasi folder.