Fraksi Merancang Dan Memesan Setara

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif yang bersamaan, merancang dan memerintah pecahan berasaskan Common Core (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami sama rata, merancang dan memerintahkan pecahan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas persamaan, merancang dan memerintahkan pecahan. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda pada tahap kepakaran yang sederhana dalam bersamaan, merancang dan memerintah pecahan, dari mana anda boleh memajukan lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, pendaraban, pembahagian, nombor keseluruhan, nilai tempat dan pesanan keseluruhan nombor, pecahan, garisan nombor dan sebagainya.