Tutorial Pengajian Alam Sekitar

Kajian alam sekitar merujuk kepada kajian alam dan persekitaran yang luas dan sistematik, faktor fizikal, biologi, sosial, dan kebudayaan, serta sifat dan ciri hubungan antara manusia dan alam sekitar.

Kajian alam sekitar membantu kita memahami pentingnya persekitaran kita dan mengajar kita untuk menggunakan sumber semula jadi dengan lebih cekap dan merangkul cara hidup yang mampan. Seberapa jauh manusia mempengaruhi alam semula jadi dan sejauh mana alam semulajadi menyampaikan nikmatnya menjadi satu lagi objektif kajian alam sekitar.

Tutorial ini adalah ringkas dan mengambil pendekatan yang tulus untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai persekitaran semula jadi dan isu-isu yang berkaitan.

Penonton

Tutorial ini direka untuk melihat sukatan pelajaran yang ditetapkan untuk Alam Sekitar dan Ekologi atau Pengajian Alam Sekitar di pelbagai kolej dan universiti. Kefasihan dalam ekspresi dan kesederhanaan bahasa yang digunakan dalam tutorial ini akan membiasakan bahkan seorang anak muda dengan pengetahuan asas mengenai Pengajian Alam Sekitar.

Prasyarat

Pembaca tutorial ini harus mempunyai pengetahuan asas mengenai alam sekitar dan fenomena alam sekitar. Pembaca perlu memahami persekitaran fizikal mereka dan perubahan dalam keadaan iklim, perbezaan bermusim, dan lain-lain.