Tutorial Rangka Kerja Entiti

Rangka kerja entiti merupakan rangka kerja Pemetaan Relasi Objek (ORM) yang menawarkan mekanisme automatik kepada pemaju untuk menyimpan dan mengakses data dalam pangkalan data. Tutorial ini merangkumi ciri-ciri Rangka Kerja Entiti menggunakan pendekatan First Code. Ia juga menerangkan ciri-ciri baru yang diperkenalkan dalam Rangka Kerja Entiti 6.

Penonton

Tutorial ini direka untuk mereka yang ingin belajar bagaimana untuk memulakan pembangunan Rangka Kerja Entiti dalam permohonan mereka.

Prasyarat

Anda harus mempunyai pengetahuan asas Visual Studio, C #, dan MS SQL Server untuk memanfaatkan tutorial ini.