Tutorial Etika Kejuruteraan

Etika Kejuruteraan adalah kajian terhadap keputusan, dasar dan nilai yang diinginkan secara moral dalam amalan kejuruteraan dan penyelidikan. Tutorial ini merangkumi semua topik utama etika profesional dan kejuruteraan. Ia merangkumi etika dan akhlak seseorang jurutera harus mengikuti profesionnya.

Penonton

Kami telah merangka tutorial ringkas ini untuk pelajar-pelajar Kejuruteraan untuk membantu mereka memahami etika yang perlu mereka ikuti dalam profesion yang mungkin mereka usahakan.

Prasyarat

Tutorial ini akan membantu para pelajar dari semua cawangan kejuruteraan, oleh itu kita tidak mengetahuinya tentang sebarang topik teknikal.