Tutorial Pengekalan Pekerja

Retensi Pekerja ditakrifkan sebagai keupayaan organisasi untuk mengekalkan kakitangannya. Ia juga boleh dipanggil sebagai proses, di mana sumber-sumber didorong dan digalakkan untuk tinggal di dalam organisasi untuk tempoh yang lebih lama. Pengekalan pekerja adalah wajib dan bermanfaat untuk organisasi serta pekerja. Tutorial ini merangkumi asas-asas Pengekalan Pekerja dan menerangkan cara menggunakan sumber manusia sesebuah syarikat dengan cara yang terbaik.

Penonton

Tutorial ini direka khusus untuk kakitangan Sumber Manusia dan Pengurus, yang berusaha memahami berbagai strategi untuk mengekalkan pekerja sambil berusaha mencapai matlamat yang diinginkan, terutama pada masa yang mencabar. Ia juga membantu mengekalkan orang lain supaya mereka dapat memberikan output yang berkualiti dengan kualiti yang dikehendaki, terutamanya, di bawah tarikh akhir yang ketat.

Prasyarat

Para pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas tentang kerumitan Retensi Pekerja dan strategi untuk mengekalkan pekerja dalam organisasi.