Tutorial Onboarding Pekerja

Onboarding Pekerja adalah salah satu aspek yang paling penting dalam Pengurusan Sumber Manusia. Onboarding pekerja yang sempurna membuatnya menjadi aset yang setia dan membantu mengekalkan kadar pengekalan pekerja dalam organisasi. Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan pelbagai nuansa pekerja secara terperinci dan mengetahui mengapa onboarding telah menjadi sangat popular di tempat kerja dinamik hari ini.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya untuk eksekutif dan pengurus yang bekerja di bawah jabatan HR. Ia juga untuk golongan profesional yang ingin memahami cara menggaji pekerja baru dan bagaimana memperkenalkannya kepada kerja mereka dan kepada organisasi.

Prasyarat

Pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas tentang pelbagai aspek yang berkaitan dengan isu-isu Pekerja dalam organisasi. Ia juga akan membantu jika mereka berpengalaman dengan dasar-dasar organisasi masing-masing, yang akan membantu mereka dalam membuat strategi untuk mengendalikan pekerja.