Tutorial Motivasi Kakitangan

Motivasi Pekerja adalah tindakan merangsang pekerja untuk bertindak untuk mencapai matlamat organisasi. Pekerja yang bermotivasi adalah aset yang setia kepada mana-mana organisasi dan dia tetap komited dan berminat terhadap tugas dan tanggungjawabnya untuk membantu mencapai matlamat sesebuah organisasi. Motivasi Pekerja boleh digunakan dalam mengarahkan tingkah laku pekerja dan tindakan untuk visi atau arah yang membina. Para saintis dan penyelidik telah mendapati bahawa mana-mana pekerja boleh dimotivasikan bergantung pada mana-mana peringkat kehidupan profesional dan peribadi yang dia ada. Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan pelbagai aspek Motivasi Karyawan dan bagaimana teori-teorinya boleh digunakan dalam amalan.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya untuk kakitangan Sumber Manusia dan Pengurus, yang ingin mengetahui cara memotivasi pekerja dan diri mereka semasa berusaha ke arah mencapai matlamat yang dikehendaki, terutamanya semasa masa yang mencabar. Ia juga membantu memotivasi orang lain supaya mereka dapat menghasilkan output yang berkualiti dengan kualiti yang dikehendaki, terutama sekali, di bawah tarikh akhir yang ketat.

Prasyarat

Para pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas tentang kerumitan Motivasi Pekerja dan strategi untuk memotivasi pekerja sesebuah organisasi.