Tutorial Penglibatan Pekerja

Penglibatan kakitangan adalah kritikal. Pertubuhan yang sangat produktif telah memahami fakta ini sejak dahulu lagi di mana pertubuhan-pertubuhan yang biasa-biasa saja dan berprestasi rendah baru mula mengambilnya dengan serius. Adalah masuk akal untuk melibatkan pekerja dan membuat mereka mencari makna dalam apa yang mereka lakukan. Penglibatan Pekerja juga boleh digunakan untuk mengarahkan tingkah laku dan tindakan pekerja. Tutorial ini merangkumi asas-asas Penglibatan Kakitangan dan menerangkan cara menggunakan sumber manusia sesebuah syarikat dengan cara yang terbaik.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya untuk Jabatan Sumber Manusia dan Pengurus, mereka yang ingin memahami bagaimana untuk melibatkan pekerja dan diri mereka semasa masa yang mencabar. Tutorial ini akan membantu para eksekutif HR untuk membantu memotivasi tenaga kerja mereka untuk menyampaikan output yang dikehendaki dengan kualiti yang dikehendaki, terutama di bawah tarikh akhir yang ketat.

Prasyarat

Para pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas mengenai kerumitan Penglibatan Pekerja dan strategi untuk melibatkan pekerja organisasi. Ini akan membantu dalam menghasilkan hasil terbaik Penglibatan Pekerja.