Tutorial Instrumen Mengukur Elektronik

Tutorial ini bertujuan untuk memberi pengetahuan konseptual pembaca tentang pelbagai instrumen pengukur elektronik dan cara memilih instrumen ukur tertentu berdasarkan keperluan mereka. Terdapat dua jenis alat pengukur: satu adalah jenis instrumen pengukur yang menunjukkan nilai-nilai pada skala meter, dan lain-lain adalah jenis alat ukur yang memaparkan bentuk gelombang.

Penonton

Tutorial ini dimaksudkan untuk semua pembaca yang bercita-cita untuk mempelajari konsep Pengukuran dan Instrumentasi Elektronik.

Prasyarat

Konsep asas yang dibincangkan dalam tutorial Teori Rangkaian & Elektronik Elektronik akan berguna untuk memahami konsep yang dibincangkan dalam tutorial ini.