Tutorial Litar Elektronik

Tutorial ini menerangkan litar yang sangat asas dalam Elektronik dan Komunikasi. Litar yang disebut dalam tutorial ini kebanyakannya berkaitan dengan aplikasi dioda. Komponen yang disebut dalam tutorial Elektronik Asas mempunyai aplikasi mereka dilihat di sini. Hampir semua litar diod penting diliputi dalam tutorial ini.

Penonton

Tutorial ini bertujuan untuk pemula dalam bidang Elektronik dan Komunikasi dan oleh itu, ia berguna untuk kebanyakan pelajar. Ia telah direka untuk mengingati keperluan pemula yang berminat untuk mempelajari fungsi litar asas yang digunakan dalam Elektronik dan Komunikasi.

Prasyarat

Para pembaca harus mempunyai pengetahuan asas tentang komponen elektronik untuk memanfaatkan tutorial ini, namun itu bukan satu keperluan. Jika anda ingin menyegarkan pengetahuan anda mengenai pembinaan, kerja, dan aplikasi komponen elektronik, sila mulakan tutorial pertama kami di Elektronik .