Tutorial Keselamatan Elektrik

Dalam bidang kejuruteraan elektrik, jurutera dan profesional lain terdedah kepada elektrik secara tidak langsung semasa generasi, pengangkutan, pemasangan dan penggunaan. Keadaan sedemikian mungkin menyebabkan bahaya jika langkah keselamatan yang tepat tidak diambil. Tutorial ini akan membantu anda memahami langkah-langkah yang boleh diambil untuk keselamatan elektrik.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk jurutera elektrik dan orang yang bercita-cita membuat kejuruteraan elektrik profesion mereka.

Prasyarat

Kami mengandaikan bahawa anda mempunyai tahap pengetahuan awal mengenai operasi peranti dan mesin elektrik asas.