Tutorial EasyMock

EasyMock adalah rangka kerja mengejek, perpustakaan berasaskan JAVA yang digunakan untuk ujian unit berkesan aplikasi JAVA. EasyMock digunakan untuk mengejek antaramuka supaya fungsi dummy boleh ditambah ke antara muka mock yang boleh digunakan dalam ujian unit.

Tutorial ini akan membantu anda belajar bagaimana membuat ujian unit dengan EasyMock serta cara menggunakan APInya dengan cara yang mudah dan intuitif.

Penonton

Tutorial ini dimaksudkan untuk pemaju Java, dari pemula hingga tahap pakar, yang ingin meningkatkan mutu perangkat lunak mereka melalui pengujian unit dan pembangunan yang didorong oleh tes.

Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda perlu mendapatkan pendedahan yang mencukupi kepada EasyMock dari mana anda boleh membawa diri anda ke peringkat kepakaran seterusnya.

Prasyarat

Pembaca mesti mempunyai pengetahuan tentang bahasa pengaturcaraan JAVA untuk membuat tutorial yang terbaik. Pengetahuan tentang JUnit adalah kelebihan tambahan.