Tutorial EVM

Pengurusan Nilai Yang Diperolehi (EVM) adalah teknik yang digunakan untuk mengesan kemajuan dan status sesuatu projek dan meramalkan prestasi masa depannya yang mungkin.

Ini adalah tutorial ringkas yang membiasakan pembaca dengan asas-asas EVM dan menjelaskan cara menggunakannya untuk pengurusan projek yang lebih baik.

Penonton

Jika anda seorang pengurus projek atau merancang untuk menjadi satu, maka penting bagi anda untuk belajar EVM.

Prasyarat

Ini adalah tutorial asas dan tidak ada prasyarat seperti itu, namun ia akan membantu anda memahami konsep dengan lebih cepat jika anda mempunyai pengetahuan dasar mengenai pengesanan projek dan pengurusan projek secara keseluruhan.