Tutorial DTD

XML D ocument T ype D eklarasi yang biasa dikenali sebagai DTD adalah cara untuk menerangkan dengan tepat bahasa XML. DTD menyemak kesahihan, struktur dan perbendaharaan kata dokumen XML terhadap peraturan tatabahasa bahasa XML yang sesuai. Tutorial ini akan mengajar anda asas-asas DTD. Tutorial mengandungi bab yang membincangkan semua komponen asas DTD dengan contoh yang sesuai.

Penonton

Rujukan ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami konsep asas yang berkaitan dengan DTD. Tutorial ini akan memberi anda pemahaman yang cukup tentang DTD dari mana anda boleh membawa diri ke tahap kepakaran yang lebih tinggi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pengetahuan asas mengenai XML, HTML dan Javascript.