Tutorial DSL

Teknologi Digital Subscriber Line (DSL) adalah teknologi transmisi gelung tembaga, yang memenuhi masalah kesesakan sering dikaitkan dengan batu terakhir antara rangkaian dan penyedia perkhidmatan.

Ini adalah tutorial pengantar, yang merangkumi asas-asas Teknologi DSL.

Penonton

Tutorial ini dicipta untuk jurutera yang baru kepada Teknologi DSL. Tutorial ini menyediakan mudah, mudah untuk memahami penjelasan dengan contoh kerja berguna. Kami akan melalui sebahagian besar modul DSL, jadi pembaca juga boleh menggunakan ini sebagai rujukan untuk projek mereka.

Prasyarat

Tiada prasyarat khusus untuk memahami tutorial ini. Ia akan membantu para pembaca, jika mereka dari latar belakang telekomunikasi. Di samping itu, ia akan menjadi lebih baik jika pembaca mengetahui pelbagai peralatan yang digunakan dalam DSL, protokol dan konfigurasi dan teknologi lain yang berkaitan.