Tutorial DB DocumentDB

DocumentDB adalah platform pangkalan data dokumen NoSQL terbaru Microsoft yang berjalan di Azure. DokumenDB direka dengan mengingati keperluan mengurus data untuk aplikasi terkini. Tutorial ini bercakap mengenai pertanyaan dokumen menggunakan versi khas SQL yang disokong oleh DocumentDB dengan contoh ilustrasi.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pemaju yang ingin mengetahui bagaimana untuk membuat pertanyaan dengan DokDDD menggunakan Bahasa Kuasa Berstruktur yang biasa (SQL).

Prasyarat

Ini adalah tutorial asas yang menerangkan asas-asas DocumentDB dan tidak ada prasyarat seperti itu. Walau bagaimanapun, ia pasti akan membantu jika anda mempunyai pendedahan terdahulu terhadap teknologi NoSQL.