Tutorial DokDB

DocumentDB adalah platform pangkalan data dokumen NoSQL terbaru Microsoft yang berjalan di Azure. DokumenDB direka dengan mengingati keperluan mengurus data untuk aplikasi terkini. Tutorial ini menerangkan asas-asas DocumentDB dengan contoh ilustrasi.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pemula, iaitu, untuk pemaju yang ingin mengetahui bagaimana DokumenDB berfungsi.

Prasyarat

Ini adalah tutorial asas yang menerangkan asas-asas DocumentDB dan tidak ada prasyarat seperti itu. Walau bagaimanapun, ia pasti akan membantu jika anda mempunyai pendedahan terdahulu terhadap teknologi NoSQL.