Tutorial Matematik Diskret

Matematik Diskret adalah cabang matematik yang melibatkan unsur-unsur diskret yang menggunakan algebra dan aritmetik. Ia semakin diterapkan dalam bidang praktikal matematik dan sains komputer. Ia adalah alat yang sangat baik untuk meningkatkan keupayaan pemikiran dan pemecahan masalah. Tutorial ini menerangkan konsep asas Set, Hubungan dan Fungsi, Logik Matematik, Teori Kumpulan, Teori Penghitungan, Kebarangkalian, Induksi Matematik dan Hubungan Pengulangan, Teori Graf, Pokok dan Algebra Boolean.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pelajar mengikuti pengajian ijazah dalam bidang sains komputer dan matematik. Ia berusaha untuk membantu pelajar memahami konsep penting matematik diskret.

Prasyarat

Tutorial ini mempunyai banyak teori dan matematik. Pembaca dijangka mempunyai pemahaman yang cukup baik tentang algebra asas dan aritmetik.