Tutorial Pemprosesan Isyarat Digital

Pemprosesan Isyarat Digital merupakan cabang penting dalam kejuruteraan Elektronik dan Telekomunikasi yang berkaitan dengan penambahbaikan keandalan dan ketepatan komunikasi digital dengan menggunakan teknik yang banyak. Tutorial ini menerangkan konsep asas pemprosesan isyarat digital dalam cara yang mudah dan mudah difahami.

Penonton

Tutorial ini bertujuan untuk pelajar-pelajar E & TC, Kejuruteraan Elektrik dan Komputer. Di samping itu, ia berguna untuk pembaca bersemangat yang ingin memahami lebih lanjut mengenai pelbagai isyarat, sistem, dan kaedah untuk memproses isyarat digital.

Prasyarat

Pemprosesan isyarat digital menangani fenomena isyarat. Seiring dengan itu, dalam tutorial ini, kami telah menunjukkan reka bentuk penuras menggunakan konsep DSP. Tutorial ini mempunyai keseimbangan yang baik antara teori dan kekuatan matematik. Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, pembaca dijangka mempunyai pemahaman asas struktur matematik diskret.