Tutorial Komunikasi Digital

Komunikasi digital adalah proses peranti yang menyampaikan maklumat secara digital. Tutorial ini membantu pembaca mendapatkan idea yang baik tentang bagaimana isyarat didigitalkan dan mengapa pendigitan diperlukan. Dengan menyelesaikan tutorial ini, pembaca akan dapat memahami butiran konseptual yang terlibat dalam komunikasi digital.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pemula yang berminat dalam asas-asas komunikasi digital dan yang bercita-cita untuk memperoleh pengetahuan mengenai sistem komunikasi digital.

Prasyarat

Idea asas mengenai konsep awal komunikasi cukup untuk meneruskan tutorial ini. Ia pasti akan membantu jika anda menggunakan Sinyal dan Sistem tutorial kami sebagai rujukan. Pengetahuan asas istilah yang terlibat dalam Elektronik dan Komunikasi akan menjadi kelebihan tambahan.