Membangunkan Tutorial Kreativiti

Kreativiti, tidak seperti orang yang sering merasa, bukan semata-mata kualiti semulajadi yang berbakat hanya kepada beberapa orang terpilih. Memang benar bahawa sesetengah orang dilahirkan dengan jumlah kreativiti yang luar biasa, tetapi sebenarnya adalah kreativiti yang ada dalam semua orang. Menariknya, kreativiti boleh dipelajari, dipupuk, dan dipraktikkan dengan teknik interaktif. Inilah sebab mengapa masyarakat saintifik mahu Kreativiti diajar sebagai sebahagian daripada proses pendidikan, supaya minda muda dapat melihat dan menawarkan pandangan yang berbeza kepada norma-norma standard. Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan semua bidang yang mempengaruhi kreativiti dan bagaimana untuk memupuknya dalam laluan kerjaya seseorang.

Penonton

Lebih banyak kemampuan kreatif rakyat, hasil yang lebih kreatif mereka cenderung untuk dicapai. Apabila orang mula berfikir di luar mod penyelesaian masalah standard, mereka mula mempertimbangkan pelbagai pilihan untuk masalah mereka. Tutorial ini akan memberi motivasi kepada semua pembaca yang mencari penyelesaian kreatif terhadap masalah dan seterusnya meningkatkan produktiviti dan kualiti pengeluaran.

Prasyarat

Tutorial ini direka untuk mengenal pasti perbezaan antara kaedah penyelesaian masalah umum dan kaedah penyelesaian masalah kreatif. Pembaca perlu mempunyai pengetahuan asas tentang pelbagai skenario organisasi yang mungkin dihadapi oleh orang di tempat kerja mereka.