Corak Reka Bentuk dalam Tutorial Java

Corak reka bentuk mewakili amalan terbaik yang digunakan oleh pemaju perisian berorientasikan objek yang berpengalaman. Corak reka bentuk adalah penyelesaian kepada masalah umum yang dihadapi oleh pemaju perisian semasa pembangunan perisian. Penyelesaian ini diperolehi oleh percubaan dan kesilapan oleh banyak pemaju perisian dalam tempoh yang cukup lama.

Tutorial ini akan membawa anda melalui pendekatan langkah demi langkah dan contoh menggunakan Java semasa mempelajari konsep Reka Bentuk Corak.

Penonton

Rujukan ini telah disediakan untuk pemaju yang berpengalaman untuk memberikan penyelesaian terbaik kepada masalah-masalah tertentu yang dihadapi semasa pembangunan perisian dan untuk pemaju yang tidak berpengalaman untuk mempelajari reka bentuk perisian dengan cara yang mudah dan cepat.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, saya membuat andaian bahawa anda sudah mengetahui tentang konsep dasar pemrograman java. Sekiranya anda tidak mengetahui konsep-konsep ini maka saya akan mencadangkan untuk mengikuti tutorial ringkas kami mengenai Pemrograman Java .