Reka Bentuk dan Analisis Tutorial Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Reka Bentuk dan Analisis Algoritma sangat penting untuk mereka bentuk algoritma untuk menyelesaikan pelbagai masalah dalam cawangan sains komputer dan teknologi maklumat. Tutorial ini memperkenalkan konsep asas Rekabentuk Strategi, Analisis Kompleksiti Algoritma, diikuti dengan masalah pada Teori Grafik dan kaedah Penyusun. Tutorial ini juga merangkumi konsep asas mengenai teori Kompleksiti.

Penonton

Tutorial ini telah direka untuk pelajar yang mengikuti ijazah dalam bidang sains komputer, kejuruteraan, dan / atau bidang teknologi maklumat. Ia cuba membantu pelajar memahami konsep penting yang terlibat dalam reka bentuk algoritma.

Prasyarat

Para pembaca harus mempunyai pengetahuan dasar tentang pengaturcaraan dan matematik. Para pembaca perlu tahu struktur data dengan sangat baik. Selain itu, lebih disukai jika pembaca mempunyai pemahaman asas mengenai Teori Bahasa dan Automatik Formal.