Tutorial Sistem Pengurusan Pangkalan Data

Sistem Pengurusan Pangkalan Data atau DBMS secara ringkas merujuk kepada teknologi penyimpanan dan pengambilan data pengguna dengan kecekapan sepenuhnya bersama dengan langkah-langkah keselamatan yang sesuai. Tutorial ini menerangkan asas-asas DBMS seperti senibina, model data, skema data, kebebasan data, model ER, model hubungan, reka bentuk pangkalan data relasi, dan struktur penyimpanan dan fail dan banyak lagi.

Mengapa Belajar DBMS?

Secara tradisinya, data telah dianjurkan dalam format fail. DBMS adalah satu konsep baru, dan semua penyelidikan telah dilakukan untuk menjadikannya mengatasi kekurangan dalam gaya pengurusan data tradisional. DBMS moden mempunyai ciri-ciri berikut -

  • Entiti dunia nyata - DBMS moden lebih realistik dan menggunakan entiti dunia nyata untuk merekabentuk arsitekturnya. Ia juga menggunakan kelakuan dan sifat. Sebagai contoh, pangkalan data sekolah boleh menggunakan pelajar sebagai entiti dan umur mereka sebagai atribut.

  • Jadual berasaskan perhubungan - DBMS membolehkan entiti dan hubungan di antara mereka untuk membentuk jadual. Pengguna boleh memahami seni bina pangkalan data hanya dengan melihat nama jadual.

  • Pengasingan data dan aplikasi - Sistem pangkalan data sepenuhnya berbeza daripada datanya. Pangkalan data adalah entiti aktif, sedangkan data dikatakan pasif, di mana pangkalan data berfungsi dan menganjurkan. DBMS juga menyimpan metadata, iaitu data mengenai data, untuk mempermudah prosesnya sendiri.

  • Kurang redundansi - DBMS mengikuti peraturan normalisasi, yang memisahkan perhubungan apabila salah satu atributnya mempunyai kelebihan dalam nilai. Normalisasi adalah proses matematik yang kaya dan saintifik yang mengurangkan redundansi data.

  • Konsistensi - Konsistensi adalah keadaan di mana setiap hubungan dalam pangkalan data kekal konsisten. Terdapat kaedah dan teknik, yang dapat mengesan percubaan meninggalkan pangkalan data dalam keadaan tidak konsisten. DBMS boleh memberikan konsistensi yang lebih besar berbanding dengan bentuk awal aplikasi penyimpanan data seperti sistem pemprosesan fail.

  • Bahasa Kueri - DBMS dilengkapi bahasa pertanyaan, yang menjadikannya lebih cekap untuk mengambil dan memanipulasi data. Pengguna boleh memohon sebanyak mungkin pilihan penapisan yang diperlukan untuk mendapatkan satu set data. Secara tradisional, tidak mustahil sistem pemprosesan digunakan.

Aplikasi DBMS

Pangkalan data adalah koleksi data yang berkaitan dan data adalah kumpulan fakta dan angka yang dapat diproses untuk menghasilkan informasi.

Kebanyakan data mewakili fakta yang boleh dirakam. Bantuan data dalam menghasilkan maklumat, yang berdasarkan fakta. Sebagai contoh, jika kita mempunyai data tentang tanda yang diperoleh oleh semua pelajar, maka kita dapat membuat kesimpulan tentang toppers dan markah purata.

Sistem pengurusan pangkalan data menyimpan data sedemikian rupa sehingga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan, memanipulasi, dan menghasilkan maklumat. Berikut adalah ciri-ciri penting dan aplikasi DBMS.

  • Properties ACID - DBMS mengikuti konsep-konsep A tomicity, C onsistency, solation, dan D urability (biasanya dipendekkan sebagai ACID). Konsep-konsep ini diterapkan pada transaksi, yang memanipulasi data dalam pangkalan data. Ciri-ciri ACID membantu pangkalan data kekal sihat dalam persekitaran multi-transaksional dan dalam kes kegagalan.

  • Akses Pengguna dan Bersama - DBMS menyokong persekitaran pengguna yang banyak dan membolehkan mereka mengakses dan memanipulasi data secara selari. Walaupun terdapat sekatan ke atas urus niaga apabila pengguna cuba mengendalikan item data yang sama, tetapi pengguna sentiasa tidak menyedarinya.

  • Pelbagai pandangan - DBMS menawarkan berbilang pandangan untuk pengguna yang berbeza. Pengguna yang berada di jabatan Jualan akan mempunyai pandangan yang berbeza dari pangkalan data daripada orang yang bekerja di jabatan Pengeluaran. Ciri ini membolehkan pengguna mempunyai pandangan tumpuan pangkalan data mengikut keperluan mereka.

  • Keselamatan - Ciri-ciri seperti berbilang pandangan menawarkan keselamatan sehingga tahap tertentu di mana pengguna tidak dapat mengakses data pengguna dan jabatan lain. DBMS menawarkan kaedah untuk mengenakan kekangan semasa memasukkan data ke dalam pangkalan data dan mendapatkan semula sama pada peringkat kemudian. DBMS menawarkan pelbagai tahap ciri keselamatan, yang membolehkan beberapa pengguna mempunyai pandangan yang berbeza dengan ciri-ciri yang berbeza. Sebagai contoh, pengguna dalam jabatan Jualan tidak dapat melihat data yang dimiliki oleh jabatan Pembelian. Di samping itu, ia juga boleh diuruskan seberapa banyak data jabatan Jualan harus dipaparkan kepada pengguna. Memandangkan DBMS tidak disimpan pada cakera sebagai sistem fail tradisional, sangat sukar bagi orang jahat untuk memecahkan kod.

Penonton

Tutorial DBMS ini akan membantu para graduan sains komputer dalam memahami konsep asas-ke-lanjutan yang berkaitan dengan Sistem Pengurusan Pangkalan Data.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, disarankan agar anda mempunyai pemahaman yang baik mengenai konsep komputer asas seperti memori utama, memori sekunder, dan struktur data dan algoritma.