Tutorial Pengurusan Hubungan Pelanggan

Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM) dengan cara yang sangat luas dapat ditakrifkan sebagai usaha yang dibuat untuk mewujudkan, membangun, dan mengekalkan hubungan yang sihat dan tahan lama dengan pelanggan yang menggunakan teknologi. Tutorial ini merupakan panduan pengantar kepada CRM yang menyentuh pelbagai topik seperti memahami pelanggan abad ke-21 dan mengurusnya, membina nilai untuk mereka, perisian CRM, dan trend masa depan dalam CRM.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Pengurusan Hubungan Pelanggan. Ia akan menjadi bahan pembelajaran yang berguna untuk semua pembaca yang ingin membuat kerjaya dalam pengurusan dan profesional yang berinteraksi dengan pelanggan sebagai wajah syarikat mereka.

Prasyarat

Kami menganggap pembaca mempunyai pengetahuan asas pentadbiran perniagaan, konsep pemasaran, konsep asas pangkalan data, dan perisian. Pemikiran analitik, pemikiran strategik, dan kemahiran komunikasi yang baik adalah tambahan.