C # Tutorial

C # adalah bahasa pengaturcaraan yang berorientasikan objek, sederhana, umum, yang dibangunkan oleh Microsoft dalam inisiatif .NET yang diketuai oleh Anders Hejlsberg. Tutorial ini akan mengajar anda pengaturcaraan C # asas dan juga akan membawa anda melalui pelbagai konsep lanjutan yang berkaitan dengan bahasa pemrograman C #.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami pengaturcaraan C # asas.

Prasyarat

Pengaturcaraan C # sangat banyak berdasarkan bahasa pengaturcaraan C dan C ++, jadi jika anda mempunyai pemahaman asas mengenai pengaturcaraan C atau C ++, maka akan menyenangkan untuk belajar C #.