Tutorial Penyelesaian Masalah Kreatif

Kreativiti adalah faktor penting dalam perniagaan hari ini dan mana-mana pengurus tanpa pandangan kreatif ke dalam perniagaan tidak dapat mengendalikan keperluan berbilang dasar pelanggan yang lebih mudah disesuaikan. Sebelum kita meneruskannya, kita perlu terlebih dahulu memberikan makna yang tepat kepada perkataan "Kreativiti", dan kemudian jelaskan perbezaan antara "Kreativiti" dan "Inovasi", kerana ini adalah istilah yang paling digantikan, dan mudah dikelirukan.

Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan secara terperinci mengenai manfaat Penyelesaian Masalah Kreatif.

Penonton

Dalam tutorial ini, kita akan memahami makna kreativiti dan tumpuan berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan penyelesaian masalah kreatif berhubung dengan membina kebolehan mengendalikan situasi dalam Pakar Kerja dan Eksekutif Perniagaan.

Prasyarat

Tutorial ini direka untuk mewujudkan hubungan antara Kaedah Latihan Am dan Penglibatan Pekerja. Pembaca perlu mempunyai pengetahuan asas tentang pelbagai Program Pembangunan Karyawan yang dijalankan dalam organisasi.