Tutorial CouchDB

Tutorial ini memberikan pengetahuan ringkas mengenai CouchDB, prosedur untuk menetapkannya, dan cara untuk berinteraksi dengan pelayan CouchDB menggunakan KURL dan Futon. Ia juga menceritakan bagaimana untuk membuat, mengemaskini dan memadam pangkalan data dan dokumen.

Penonton

Tutorial ini membantu para profesional yang bercita-cita untuk membuat kerjaya dalam pangkalan data Big Data dan NoSQL, terutama menyimpan dokumen.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami mengandaikan bahawa anda mempunyai pengetahuan ringkas mengenai Big Data, Hadoop, dan juga mempunyai pemahaman dasar pangkalan data.