Tutorial Kosmologi

Kosmologi adalah sains dan kajian asal, keadaan semasa dan masa depan Alam Semesta. Bidang ini telah direvolusi oleh banyak penemuan yang dibuat pada abad yang lalu. Tutorial ini akan cuba menjelaskan kosmologi asas dan meringkaskan penemuan yang dibuat dalam hal ini. Ia memberi gambaran mendalam ke Teori Besar Bang dan percubaan yang dibuat untuk menemui Planet Extrasolar. CMB misterius (Radiasi Latar Belakang Mikroelektrik kosmik) dan anisotropi yang telah menarik minat para astronom selama beberapa tahun telah dijelaskan secara terperinci di sini. Tutorial ini akan sangat berguna untuk para saintis dan ahli astronomi.

Penonton

Tutorial ini bertujuan para pelajar dan pembaca yang ingin dapat memahami dan menghargai Fenomena Kosmologi yang kita perhatikan di langit malam. Ia akan menjadi sangat penting bagi ahli astronomi muda, yang ingin meneroka langit malam untuk mencari objek astronomi.

Prasyarat

Tutorial ini memerlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai Astronomi Asas dan Teori Relativiti. Ia juga memerlukan anda memohon konsep Fizik Asas, Kalkulus Integral dan Pembezaan, dan Persamaan Berbeza.