Tutorial Integrasi Berterusan

Integrasi Berterusan adalah amalan pembangunan yang menyeru kepada pasukan pembangunan untuk memastikan ujian membina dan seterusnya dijalankan untuk setiap perubahan kod yang dibuat kepada program perisian. Konsep ini bertujuan untuk menghapuskan masalah mencari kejadian-kejadian yang lewat di dalam kitaran hayat pembinaan. Daripada pemaju yang bekerja secara berasingan dan tidak menyepadukan cukup, integrasi berterusan telah diperkenalkan untuk memastikan kod dan perubahan yang dibuat tidak pernah dilakukan secara berasingan.

Penonton

Integrasi berterusan telah menjadi sebahagian yang sangat penting dalam sebarang proses pembangunan perisian. Ia akan membantu profesional pengujian perisian yang ingin belajar bagaimana membina dan menguji projek mereka secara berterusan untuk membantu pemaju mengintegrasikan perubahan kepada projek secepat mungkin dan mendapatkan binaan baru.

Prasyarat

Ini adalah tutorial awal yang merangkumi beberapa konsep yang paling asas untuk Integrasi Berterusan. Mana-mana profesional yang mempunyai pemahaman yang baik tentang Pembangunan Perisian harus mendapat manfaat daripada tutorial ini.