Tutorial Kelakuan Pengguna

Tingkah laku pengguna adalah mengenai pendekatan bagaimana orang membeli dan menggunakan barangan dan perkhidmatan. Memahami tingkah laku pengguna akan membantu entiti perniagaan menjadi lebih praktikal untuk menjual, merekabentuk, membangunkan produk atau perkhidmatan, dan setiap inisiatif lain yang memberi impak kepada pelanggan mereka. Dalam tutorial ini, telah menjadi usaha kami untuk merangkumi aspek Multidimensional Perilaku Pengguna dengan mudah difahami.

Penonton

Tutorial ini akan membantu pelajar pengurusan serta profesional industri yang bekerja dalam persekitaran pembangunan produk, atau dalam pembungkusan, atau untuk perkara itu, mana-mana bahagian syarikat yang mempunyai antara muka dengan pelanggan.

Prasyarat

Untuk memahami tutorial ini, adalah dinasihatkan supaya mempunyai pengetahuan asas asas mengenai kajian perniagaan dan pengurusan asas. Walau bagaimanapun, para pelajar dan usahawan yang ingin mendapatkan pemahaman mengenai tingkah laku pengguna mungkin sangat berguna.