Consul Tutorial

Consul adalah alat penemuan perkhidmatan penting di dunia Devons . Tutorial ini merangkumi pengetahuan mendalam tentang Consul , persediaan dan penggunaannya. Tutorial ini bertujuan untuk membantu konsul persediaan pengguna baru, mengembangkan pengetahuan terkini mengenai konsul dan mempelajari beberapa projek menarik yang dibina di sekitar konsul. Pada akhirnya, saya harap para pembaca memahami tutorial ini dan menggunakan konsul untuk kerja harian mereka. Tutorial ini akan memberi anda permulaan yang cepat dengan Consul dan membuat anda selesa dengan pelbagai komponennya.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk para pelajar, pemula serta untuk Praktisi Devops pertengahan untuk membantu mereka memahami asas-asas untuk konsep lanjutan yang berkaitan dengan alat Consul .

Prasyarat

Sebelum anda mula berlatih dengan contoh yang diberikan dalam tutorial ini, anda diandaikan bahawa anda sudah mempunyai pengetahuan asas tentang Linux, Git, Golang, Docker dan AWS (Amazon Web Services).